image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP
Lượt xem: 57
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TÙ BẢN CHÍNH TẠI UBND XÃ AN TIẾN.

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thì “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính: là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính”.

Thẩm quyền giải quyết chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được xác định như sau:

- Phòng Tư pháp các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức của Việt Nam; cơ quan, tổ chức của nước ngoài; cơ quan, tổ chức của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

Thủ tục chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được thực hiện như sau:

- Tổ chức, cá nhân xuất trình bản chính giấy tờ, tài liệu làm cơ sở để chứng thực bản sao. Lưu ý trong trường hợp bản chính giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.

- Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, chụp điện tử bản chính, nhập lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính và thực hiện ký số của người thực hiện chứng thực, cơ quan có thẩm quyền chứng thực và cập nhật vào sổ chứng thực để phát hành văn bản chứng thực và chuyển vào Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân đó tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc chuyển vào thư điện tử do tổ chức, cá nhân cung cấp.

Để chủ động khi yêu cầu giải quyết việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại cơ quan thực hiện chứng thực, người dân, doanh nghiệp có thể đặt trước lịch hẹn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địachỉ https://dichvucong.gov.vn bằng cách thực hiện các bước sau:

+ Sử dụng tài khoản cá nhân để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia. Chọn mục “Dịch vụ công nổi bật”.

+ Chọn tiếp mục “Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận” hoặc “Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức của Việt Nam; cơ quan, tổ chức của nước ngoài; cơ quan, tổ chức của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận” tương ứng với từng loại bản chính giấy tờ, văn bản. Sau đó lựa chọn cơ quan yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và cài đặt lịch hẹn phù hợp với mình.

+ Trường hợp cơ quan chứng thực không thể sắp xếp giải quyết theo lịch hẹn sẽ có thông báo thay đổi thời gian hẹn về cho cá nhân thông qua tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và số điện thoại đã đăng ký.

Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Anh-tin-bai

Việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng phải nộp bản sao chứng thực/xuất trình bản giấy để xác minh hồ sơ. Bản sao chứng thực điện tử được ký số và đóng dấu bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác và có thể sử dụng lại nhiều lần, trong nhiều thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiết kiệm nhiều chi phí, thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, UBND xã An Tiến đã cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ này.

Nguồn tin ST. HTH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới