image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023
Lượt xem: 4

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Hình ảnh ông Phạm Thế Hiệp chia tay cán bộ, công chức xã An Tiến

Anh-tin-bai

Hình ảnh ông Phạm Thế Hiệp đến nhận việc tại UBND xã Bát Trang

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới