image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
HĐND xã An Tiến khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7
Lượt xem: 7

Ngày 28/12/2023 HĐND xã An Tiến khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, An ninh - Quốc phòng của xã.

Về dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Văn Thưởng - UVBTV Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện, đ/c Vũ Xuân Hùng - UVBCH Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện. Kỳ họp thứ 7 HĐND xã An Tiến quyết định những nội dung chính sau:

Thứ nhất: Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024.

Thứ hai: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa, an ninh - quốc phòng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Thứ ba:

           - Nghị quyết về công tác tài chính ngân sách xã;

          - Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã năm 2024.

          - Nghị quyết bổ sung ngân sách 6 tháng cuối năm 2023.

Tại kỳ họp HĐND xã đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND xã đối với ông Vũ Hải Đăng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

Đây  là những nội dung chủ yếu đã được xem xét, quyết định thông qua  tại kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XXII.

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

NT: HĐND xã An Tiến

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới