image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2022 CỦA XÃ AN TIẾN
Lượt xem: 20
Công tác vận động hiến đất thực hiện GPMB xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới nâng cao năm 2022, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và kết quả đạt được trong năm vừa qua.

    Xây dựng NTM là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, phù hợp với thời kỳ nước ta hội nhập quốc tế, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh nên hợp lòng dân, được sự đồng thuận hưởng ứng và quyết tâm thực hiện của cán bộ, đảng viên, của các tầng lớp nhân dân.

          Để tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

    Vì vậy, giải phóng mặt bằng là nhân tố vô cùng quan trọng, ảnh h­ưởng trực tiếp đến thành, bại của quá trình xây dựng NTMNC. Song, đây luôn là vấn đề hết sức khó khăn và nhậy cảm trong quá trình thực hiện vì nó luôn động chạm đến lợi ích sát s­ườn của ng­ười dân. Nhận thức đư­ợc điều đó, Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã An Tiến luôn coi khâu "giải phóng mặt bằng" là vấn đề then chốt là tiền đề cho sự ổn định và phát triển của địa phư­ơng.

    Trước tình hình đó, Mặt trận Tổ quốc và các ban nghành đoàn thể xã, 3 ban vận động của 3 thôn đã tích cực, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến chính sách thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án có tính chất phúc lợi xã hội, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án.

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Một số hình ảnh công tác vận động hiến đất thực hiện GPMB

xây dựng các công trình NTMNC

          Phong trào hiến đất thực hiện GPMB xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới đã được nhân dân tích cực hưởng ứng. Đa số nhân dân đã đồng thuận hiến đất nông nghiệp, đất thổ cư và tự nguyện tháo dỡ, di chuyển toàn bộ tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng để thực hiện thi công xây dựng các công trình nông thôn mới. Chỉ trong thời gian ngắn, huy động nhân dân đóng góp gần 20.000 triệu đồng bao gồm: Đã có 193 hộ gia đình giải phóng mặt bằng, với tổng diện tích 714 m2 đất nông nghiệp1.414 m2 đất ở, ngày công lao động, các công trình trên đất đạt 13,9% để địa phương bàn giao cho nhà thầu tổ chức thi công kịp tiến độ.

          Với tinh thần quyết tâm cao, xã phấn đấu 100% 3 thôn có dự án giải phóng mặt bằng thực hiện bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo kế hoạch của huyện và địa phương.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Một số hình ảnh tuyến đường được xây dựng hoàn thành trong năm

          Cùng với đó, tiếp tục thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao để về đích năm 2022, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng, mở rộng đường làng, ngõ xóm; giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn”.  

    Công tác GPMB thực sự trở thành động lực thúc đẩy mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội thi đua lao động sản xuất, nghiên cứu, học tập, sáng tạo; góp phần quan trọng trong xây dựng cuộc sống mới, xây dựng nền văn hóa mới, con người mới ngày càng phát triển hoàn thiện hơn.

NT: HTH

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới