image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đảng bộ xã An Tiến tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, triển khai Luật thực hiện Dân chủ cơ sở.
Lượt xem: 17

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/HU ngày 28/08/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão về việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, tập huấn và triển khai thực hiện Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở;

 Sáng ngày 23/10/2023, tại Hội trường xã An Tiến, Đảng bộ xã An Tiến tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, triển khai Luật Dân chủ cơ sở.

 Về dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí: Nguyễn Văn Quang - Uỷ viên BTV- Trưởng Ban Dân Vận huyện ủy;

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Văn Quang - Uỷ viên BTV- Trưởng Ban Dân Vận huyện ủy

quán triệt, phổ biến, triển khai Luật Dân chủ cơ sở.

 

 Đại biểu xã có đồng chí Đào Văn Đức - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí lãnh đạo trong Thường trực Đảng ủy- HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã cùng các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Quang - Uỷ viên BTV- Trưởng Ban Dân Vận huyện ủy quán triệt, phổ biến, triển khai Luật thực hiện Dân chủ cơ sở. Theo đó Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, gồm 6 Chương, 91 Điều; quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật Dân chủ cơ sở có hiệu lực là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

 Thông qua việc tổ chức quán triệt, phổ biến nghiên cứu, học tập Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở giúp cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và cán bộ, công chức, các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ, các thôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh./.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi Lễ:

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Quang cảnh Hội nghị

NT: HTH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới