image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đảng ủy xã An Tiến long trọng tổ chức: Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã An Tiến.
Lượt xem: 40

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Căn cứ Hướng dẫn số 24- HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương “về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”; Công văn số 1164-CV/HU ngày 22/11/2023 của Huyện ủy An Lão “về việc thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn”;

Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy An Lão. Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2024, Đảng bộ xã An Tiến tổ chức: "Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng bộ xã".

Về dự buổi lễ công bố gồm có:  

Đồng chí: Nguyễn Trọng Tuấn- Uỷ viên BTV- Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ.

Đồng chí: Phạm Văn Nghị- Chính trị viên phó-Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Các đồng chí lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, trưởng các ban ngành đoàn thể xã, công chức xã, Bí thư chi bộ 03 thôn.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực xã An Tiến thông qua Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã, nhiệm kỳ 2022 - 2025, với 07 đảng viên; Trong đó, đồng chí Đào Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã được chỉ định làm Bí thư Chi bộ.

Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu của chi ủy, chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, Chi bộ làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ Quân sự xã An Tiến là Chi bộ quân sự cấp xã thứ 3 trên địa bàn huyện được thành lập. Thông qua đó nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố:

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

ĐT: HTH - VPTK

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới