image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ AN TIẾN, KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Lượt xem: 38
Ngày 03/7/2023 Hội đồng nhân dân xã An Tiến khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của xã.
anh tin bai
 

    Đến dự kỳ họp có đồng chí Vũ Xuân Hùng - HUV Trưởng phòng TC-KH huyện, các đồng chí trong tổ HĐND huyện số 3 được bầu trên địa bàn xã, các đồng chí trưởng thôn, bí thư các chi bộ và 26 đại biểu HĐND xã khóa XXII.

    Kỳ họp thứ 6 được tổ chức nhằm xem xét, quyết định những nội dung chính sau:

    Thứ nhất Nghị quyết về kết quả thực hiện  nhiệm vụ phát triển Kinh tế -Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

    Thứ hai: Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024.

    Thứ ba: Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã năm 2022. Bổ sung ngân sách 6 tháng đầu năm 2023.

 
anh tin bai
Đây là những nội dung quan trọng được xem xét, quyết định thông qua tại kỳ họp đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế  - Xã hội, Quốc phòng - An ninh xã.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới