image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VỤ MÙA NĂM 2023 XÃ AN TIẾN
Lượt xem: 101

Chiều ngày 09/10/2023 lãnh đạo UBND xã An Tiến, cùng các ban ngành đoàn thể, trưởng thôn, cán bộ Khuyến nông tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất lúa Mùa 2023.

Sau khi thăm đồng thực tế trên các xứ đồng của 3 thôn Khúc Giản, An Luận và Tiên Hội, đồng chí Vũ Thanh Phán - Phó Chủ tịch UBND xã đánh giá những mặt thuận lợi và khó khăn trong sản xuất vụ Mùa 2023. Uỷ ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch sản xuất theo khung thời vụ tốt nhất, các hộ nông dân thực hiện gieo cấy từ đầu tháng 7 và kết thúc trước ngày 25/7/2023. Các đợt dự tính dự báo sâu bệnh, cán bộ khuyến nông đã tham mưu kịp thời và hiệu quả. Tuy nhiên tình hình sâu bệnh, vụ Mùa diễn biến phức tạp, các lứa sâu rải lứa không tập trung, mật độ cao nên công tác phòng trừ gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Đầu vụ ít mưa nên cây lúa đẻ nhánh chậm.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
 
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

PCT UBND xã, CT Hội Nông dân, trưởng thôn và cán bộ Khuyến nông 

thăm đồng và đánh giá năng suất lúa vụ Mùa 2023

Kết thúc buổi thăm đồng, đoàn dự kiến năng suất lúa vụ Mùa 2023 của xã đạt 56 tạ/ha bằng với cùng kỳ năm trước. Đoàn dự kiến 15/10/2023, lúa bắt đầu được thu hoạch và giống lúa Đài thơm sẽ được thu hoạch trước. Qua đây, đồng chí Vũ Thanh Phán - PCT UBND xã đưa ra phương hướng cho vụ Đông Xuân năm 2024 sắp tới. Gặt đến đâu cày phơi ải đến đó với chân ruộng cao và làm dầm với chân ruộng trũng. Tích cực mở rộng diện tích trồng cây vụ Đông trên địa bàn toàn xã và chuẩn bị cơ cấu bộ giống, lịch gieo cấy vụ Xuân sắp tới. Tập trung vào bộ giống ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt và chăm bón theo hướng hữu cơ.

NT: HTH-CCVP-TK

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới