image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
TUYÊN TRUYỀN NGƯỜI NÔNG DÂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG VIỆC XỬ LÝ BAO BÌ, VỎ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BẰNG BỂ THU GOM TẠI CÁC XỨ ĐỒNG.
Lượt xem: 15
Xử lí bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật bằng bể thu gom góp phần vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã An Tiến

Trong sản xuất lúa hiện nay do mức độ thâm canh ngày càng cao nên áp lực sâu bệnh trên đồng ruộng cũng ngày càng gia tăng. Sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ dịch hại, bảo vệ năng suất, tăng sản lượng cây trồng là yếu tố quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng nhiều hộ nông dân đã vứt bừa bãi bao bì, vỏ thuốc (BVTV) trên các cánh đồng, kênh mương. Mà phần lớn bao bì thuốc BVTV đều được làm từ nilon, nhựa rất khó phân hủy; chai lọ thuốc BVTV sau khi sử dụng vẫn còn tồn dư một lượng thuốc BVTV nhất định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe của con người.

   Việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV đúng quy định sẽ góp phần giảm tác động xấu, hạn chế những hệ lụy tiềm ẩn về sức khỏe và đảm bảo môi trường sản xuất nông nghiệp ổn định, an toàn. Nhận thức được điều đó, UBND xã An Tiến đã triển khai và xây dựng mô hình bể thu gom bao bì, vỏ thuốc BVTV tại một số cánh đồng trên địa bàn. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.

Anh-tin-bai

Hình ảnh bể chứa rác thải thuốc BVTV

Anh-tin-bai

                                      Người dân xã An Tiến thu gom bao bì, vỏ thuốc BVTV sau khi sử dụng vào bể chứa

 

Đầu năm 2023, UBND xã An Tiến đã triển khai lắp đặt 93 bể chứa bằng xi măng để thu gom bao bì, thuốc BVTV tại các cánh đồng của 3 thôn gồm: Khúc Giản, An Luận và Tiên Hội.

Định kỳ 2 tháng/lần, tổ chức thu gom vỏ bao bì, thuốc BVTV tại các bể chứa đến địa điểm tập kết rác thải để Tổ Dịch vụ vệ sinh môi trường ở địa phương vận chuyển đến nơi tiêu hủy theo quy định.

Đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể thôn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về tác hại của rác thải BVTV; hướng dẫn người dân phân loại rác thải đúng nơi quy định; sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”.

Việc triển khai mô hình bể chứa bao bì, vỏ thuốc BVTV trên địa bàn xã bước đầu đã thay đổi nhận thức, hành vi của các hộ nông dân về bảo vệ môi trường trong quá trình SXNN. Đến nay hầu hết các vỏ bao bì thuốc BVTV đều được cho vào đúng nơi quy định. Lượng rác thải độc hại xả trực tiếp ra môi trường giảm rất nhiều, giúp tiết kiệm chi phí trong quá trình xử lý rác thải, góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong việc thực hiện chương trình NTM KM của địa phương.

Nguồn tin Đ T T - Trạm KN An Lão.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới