image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN TIẾN HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU CÁC KHOẢN THU VỤ MÙA NĂM 2023
Lượt xem: 21

Sáng ngày 24/11/2023, Ủy ban nhân dân xã An Tiến họp triển khai  thu các khoản thu ngân sách và các  dịch vụ vụ Mùa năm 2023 trên địa bàn xã.

Thành phần tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, trưởng các ban ngành đoàn thể, công chức xã, 3 bí thư thôn, 3 trưởng thôn, 9 trưởng xóm.

Các khoản thu ngân sách và các dịch vụ vụ Mùa năm 2023 được triển khai thu tại địa điểm nhà của các ông (bà) trưởng xóm của 3 thôn.

Thời gian thu: từ 01/12/2023 - 10/12/2023

 Các khoản thu :

- Quỹ đất 5% là: 720 đồng/m2/năm.

- Quỹ phòng chống thiên tai: 10.000 đ/một lao động/năm (theo NĐ 94/2014 của chính phủ), nam trong độ tuổi từ 18 đến 60, nữ trong độ tuổi từ 18 đến 55.

- Các khoản dịch vụ khác theo quy định của từng thôn, xóm.

- Thu nợ các khoản còn nợ đọng ở các xóm và nghĩa vụ, dịch vụ  của các thôn, xóm đã thống nhất với dân theo quy định của từng thôn, từng xóm.

  Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu các ông( bà) trưởng xóm: niêm yết công khai các khoản thu vụ Mùa năm 2023 tại điểm thu, bố trí thời gian và hướng dẫn nhân dân đến thanh toán các khoản được thuận lợi,

Anh-tin-bai

Hình ảnh cuộc họp triển khai công tác thu vụ Mùa năm 2023

UBND Xã An Tiến triển khai toàn bộ nội dung thu, nộp trong cuộc họp, đề nghị các ông (bà) bí thư, trưởng thôn, trưởng các ban ngành, đoàn thể phối hợp đôn đốc đoàn viên, hội viên cùng toàn thể nhân dân thực hiện và có trách nhiệm  theo dõi tiến độ thu, nộp của các cơ sở báo cáo về UBND xã để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao nộp vụ Mùa năm 2023 đúng thời gian quy định.

NT: HTH - CC VPTK XÃ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới