image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Công bố Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND thành phố Hải Phòng công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa; danh mục TTHC được bãi bỏ trong lĩnh vực GDĐT trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 8
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới