image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của Ủy ban nhân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 10
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới