image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 cho 05 đảng viên Sinh hoạt tại Đảng bộ xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 21
Đảng ủy xã An Tiến tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 cho 05 đảng viên Sinh hoạt tại Đảng bộ xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì thế việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng rất có ý nghĩa, thể hiện được sự tôn trọng những người đã xứng đáng được Đảng tôn vinh.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24 ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Công văn số 50 ngày 15/5/2018 của Ban Tổ chức Huyện ủy về việc tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho đàng viên. Ngày 31/7/2023, Đảng ủy xã An Tiến long trọng tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 cho 05 đảng viên:

1.     Đ/c Phạm Xuân Át         -       Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

2.     Đ/c Nguyễn Chí Thiết      -       Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3.     Đ/c Bùi Đức Khuyến       -       Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

4.     Đ/c Phạm Văn Hừng        -       Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

5.     Đ/c Bùi Văn Đông           -       Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Sinh hoạt tại Đảng bộ xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Về dự Lễ trao huy hiệu Đảng có các đồng chí:

Đại biểu huyện: Đ/c Đỗ Văn Thưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Thường vụ phụ trách xã.

Đại biểu xã: Đ/c Đào Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Tiến.

Cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ , các đồng chí trưởng các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ và các đồng chí Đảng viên được nhận huy hiệu Đảng về dự.

anh tin bai

Hình ảnh Đ/c Đỗ Văn Thưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trao huy hiệu Đảng

anh tin bai

Hình ảnh Đ/c Đào Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Tiến trao quà cho Đảng viên nhận huy hiệu Đảng

Việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng là sự tôn vinh những tấm gương cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng một cách trang trọng và nhiều ý nghĩa cũng là một cách thể hiện sự thuỷ chung với lý tưởng của Đảng, chung sức phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tấm Huy hiệu Đảng không đơn thuần chỉ phản ánh số tuổi Đảng, mà còn ghi nhận quá trình phấn đấu, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người cộng sản. Do đó, đảm bảo ý nghĩa của việc trao Huy hiệu Đảng càng quan trọng, giữa lúc toàn Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên tinh thần quán triệt quan điểm kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Đó là nhiệm vụ cấp bách, vừa thường xuyên, vừa lâu dài; không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị; đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới